AnläggningAnläggning

Utför all slags gräv- och schaktarbeten så som tomtplanering, anläggning av vägar och parkeringsplatser, dikningar och husgrundsdräneringar, rivningsarbeten samt vatten och avloppsinstallationer. Vi är certifierade och utför sprängning och spräckning av berg och stenar.

ByggnationByggnation

Gemensamt med timmermän, snickare, elektriker, rörmokare osv. utför vi nybyggnationer, renoveringar och tillbyggnader. Små som stora.

Vi ombesörjer leveranser av kross, grus, sand och jord samt material och produkter för bl.a. VA-installationer och övrigt byggmaterial.

Givetvis innehar vi F-skattsedel och är fullt ansvarsförsäkrade.

Välkommen för ytterligare information.

Tidigare uppdrag